HERBARIUM
Tjønnaks
 
Familie: Tjønnaksfamilien
 
Latinsk Navn: Potamogeton natans

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt i Oppdal kommune.
Det siste bildet er tatt ved Kalnes i Sarpsborg kommune.

Dato:
9 juli 2007
1 juli 2005