HERBARIUM
Timotei
 
Familie: Gras
 
Latinsk Navn: Phleum pratense

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i sentrum av Oppdal kommune.

Dato: 3 august 2005