HERBARIUM
Tiggersoleie
 
Familie: Soleiefamilien
 
Latinsk Navn: Ranunculus sceleratus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg og i Oppdal kommune.

Dato:
28 juni 2014
1 juli 2005