HERBARIUM
Tettkarse
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Lepidium densiflorum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Guttormsvauen i Hvaler kommune.

Dato: 27 juni 2007