HERBARIUM
Tettegras
 
Familie: Blærerot
 
Latinsk Navn: Pinguicula vulgaris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Grytdalen i Oppdal kommune.

25 juli 2005