HERBARIUM
Tannrot
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Cardamine bulbifera

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Refsnes på Jeløya, på Jeløya i Moss kommune, litt lenger nord på øya, og ved Laenga i Hvaler kommune.

Dato:
6 mai 2009
22 mai 2007
8 juni 2005