HERBARIUM
Tangmelde
 
Familie: Meldefamilien
 
Latinsk Navn: Atriplex prostrata ssp. prostrata

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene ble tatt på Viker i Hvaler kommune.
Det siste bildet er tatt på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato:
6 august 2007
17 august 2005