HERBARIUM
Takrør
 
Familie: Gras
 
Latinsk Navn: Phragmites australis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad.

Dato: 14 august 2005