HERBARIUM
Takfaks
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Anisantha tectorum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Rauer i Fredrikstad kommune.

Dato: 9 juni 2014