HERBARIUM
Taglstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex appropinquata

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune.
Det siste bildet er tatt på Saueholmen i Hvaler kommune, og viser hva navnet kommer av. Roten ser ut som hestetagl.

Dato:
8 juli 2006
3 juni 2007