HERBARIUM
Tårnurt
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Arabis glabra

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Sandstangen i Trøgstad kommune.

Dato: 6 juni 2007