HERBARIUM
Svensk asal
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Sorbus intermedia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Håby på Asmaløy i Hvaler kommune, og i Oslo kommune.

Dato:
25 mai 2012
7 juni 2007