HERBARIUM
Svartmispel
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Cotoneaster niger

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Jeløya i Moss kommune, i Bærum i Oslo kommune og på Mærrapanna i Onsøy kommune.

Dato:
9 juli 2009
10 mai 2007
10 mai 2006