HERBARIUM
Svalbardsoleie
 
 
Familie: Soleiefamilien
 
Latinsk Navn: Coptidium x spitsbergense

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Kapp Thordsen på Svalbard.

Dato: 18 juli 2013