HERBARIUM
Svalbardmure
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Potentilla insularis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Endalen på Svalbard.

Dato: 20 juli 2013