HERBARIUM
Stor Vassoleie
 
Familie: Soleie
 
Latinsk Navn: Batrachium floribundum

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt i en bekk som renner ut i Tunevannet i Sarpsborg kommune.

Dato: 2 juni 2004