HERBARIUM
Stormarimjelle
 
Familie: Maskeblomst
 
Latinsk Navn: Melampyrum pratense

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune.

13 juli 2005