HERBARIUM
Stor myrfiol
 
Familie: Fiol
 
Latinsk Navn: Viola epipsila

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble funnet ved Hafjell i Øyer kommune.

Dato: 15 juni 2007