HERBARIUM
Stemorsblomst
 
Familie: Fiolfamilien
 
Latinsk Navn: Viola tricolor

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune, ved Papper og Brattestø i Hvaler kommune, ved Kajalund i Rygge kommune.

Dato:
12 mai 2020
4 mai 2014
5 mai 2010
6 mai 2009
28 mai 2003
22 mai 2005