HERBARIUM
Sprikesnøgras
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Phippsia concinna

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Nybyen og i Longyearbyen på Svalbard.

Dato: 17 juli 2013