HERBARIUM
Sprikemispel
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Cotoneaster divaricatus

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Danmarksøya i Rygge kommune, og ved Glengshølen i Sarpsborg kommune.

Dato:
16 juni 2017
9 juni 2010