HERBARIUM
Søtbjørnebær
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Rubus plicatus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Barm på Vesterøya i Hvaler kommune.

Dato: 3 september 2007