HERBARIUM
Sølvbunke
 
Familie: Gras
 
Latinsk Navn: Deschampsia cespitosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune.

Dato: 28 juni 2007