HERBARIUM
Søtkirsebær
 
Familie: Rose
 
Latinsk Navn: Prunus avium

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Mærrapanna i Onsøy kommune.

Dato: 10 mai 2006