HERBARIUM
Sølvmure
 
Familie: Rose
 
Latinsk Navn: Potentilla argentea

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt på Viker i Hvaler kommune.

Dato: 9 juni 2003