HERBARIUM
Snøfrytle
 
 
Familie: Sivfamilien
 
Latinsk Navn: Luzula nivalis

Diverse opplysninger:

Denne ble funnet nede ved flyplass området på Svalbard.

Dato: 15 juli 2013