HERBARIUM
Snerprørkvein
 
Familie: Gras
 
Latinsk Navn: Calamagrostis arundinacea

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Hafjell i Øyer kommune.

Dato: 12 september 2007