HERBARIUM
Snau Vaniljerot
 
Familie: Vintergrønn
 
Latinsk Navn: Monotropa hypopitys ssp. hypophegea

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Kirkøya i Hvaler kommune.

Dato: 31 juli 2007