HERBARIUM
Smyle
 
Familie: Gras
 
Latinsk Navn: Avenella flexuosa

Diverse opplysninger:

Dette bildet ble tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune.

Dato: 28 juni 2007