HERBARIUM
Smørtelg
 
Familie: Hengeving
 
Latinsk Navn: Oreopteris limbosperma

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Gjøra i Sunndal kommune.

Dato: 5 juli 2007