HERBARIUM
Smal veivortemelk
 
 
Familie: Vortemelkfamilien
 
Latinsk Navn: Euphorbia esula ssp. tommasiniana

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Røds Bruk i Fredrikstad kommune.

Dato: 7 juni 2008