HERBARIUM
Smaltimotei
Les mer om smaltimotei i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Phleum phleoides

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Bygdøy i Oslo kommune.

Dato: 9 juli 2009