HERBARIUM
Smaltimian
 
Familie: Leppeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Thymus serpyllum ssp. serpyllum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
27 juni 2010
25 juni 2007