HERBARIUM
Smalsyre
 
Familie: Syre
 
Latinsk Navn: Rumex tenuifolius

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt på Mærrapanna i Onsøy kommune.

Dato: 4 juni 2006