HERBARIUM
Smalstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex parallela

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune.

7 juli 2007