HERBARIUM
Smalsøte
 
Familie: Søterotfamilien
 
Latinsk Navn: Gentianella uliginosa

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt på Viker i Hvaler kommune.

Dato:
21 august 2011
10 september 2005