HERBARIUM
Smalnøkleblom
Les mer om smalnøkleblom i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Nøkleblomfamilien
 
Latinsk Navn: Primula stricta

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Ålmdalen. Nærmere bestemt ikke langt fra Hånåbekksetra.

Dato: 21 juli 2008