HERBARIUM
Smal x Flekkmarihand
 
Familie: Orkidé
 
Latinsk Navn: Dactylorhiza traunsteineri x maculata

Diverse opplysninger:

Denne krysningen ble funnet på Slåttemyra i Nittedal og er bestem av Tor Øystein Olsen.

Dato: 25 juni 2006