HERBARIUM
Småvassoleie
 
Familie: Soleiefamilien
 
Latinsk Navn: Batrachium trichophyllum

Diverse opplysninger:

Disse plantene ble funnet ved Aursunden i Glåmos kommune, og i Masengtjenna ved Orkelsjøen i Oppdal kommune.

Dato:
3 august 2014
17 juli 2006