HERBARIUM
Småvasshår
 
Familie: Vasshårfamilien
 
Latinsk Navn: Callitriche palustris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved i Vestvannet ved Stenbekk i Sarpsborg kommune.

Dato:
20 oktober 2013
11 september 2007