HERBARIUM
Småtveblad
 
Familie: Orkidéfamilien
 
Latinsk Navn: Listera cordata

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune, og i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato:
17 juli 2009
8 juli 2006