HERBARIUM
Småtranebær
 
Familie: Lyngfamilien
 
Latinsk Navn: Oxycoccus microcarpus

Diverse opplysninger:

Dissee bildene er tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato:
4 juli 2007
13 september 2007