HERBARIUM
Småsmelle
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Silene rupestris

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt på Lønset i Oppdal kommune.
De siste bildene er tatt på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato:
5 juli 2007
17 juni 2005