HERBARIUM
Smånesle
 
Familie: Neslefamilien
 
Latinsk Navn: Urtica urens

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Store Sletter og mellom sletter i Råde kommune.

Dato:
26 juni 2014
22 mai 2008