HERBARIUM
Småmyrull
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Eriophorum gracile

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kolbjørnviksjøen i Rakkestad kommune.

Dato 26 Juni 2008