HERBARIUM
Småbjønnskjegg
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Trichophorum cespitosum

Diverse opplysninger:

Denne ble funnet på Mærrapanna i Onsøy og ved Kvikne i Rennebu kommune.

Dato:
22 juli 2012
25 juni 2006