HERBARIUM
Slirestarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex vaginata

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune, og i Orkeldalen i Oppdal kommune.

Dato:
24 juli 2014
28 juni 2007