HERBARIUM
Slåttestarr
 
Familie: Starr
 
Latinsk Navn: Carex nigra

Diverse opplysninger:

Bilde 2 er tatt på Mærrapanna i Onsøy kommune.
De andre er tatt i Moss kommune.

Dato:
6 juni 2006
10 mai 2006
25 mai 2006