HERBARIUM
Skredrublom
 
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Draba glabella var. glabella

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Nybyen på Svalbard.

Dato: 14 juli 2013