HERBARIUM
Skogsvingel
 
Familie: Gras
 
Latinsk Navn: Festuca altissima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Maridalen. De ble tatt på grensen mellom Nittedal og Oslo kommune, men på Oslo siden.

Dato: 28 juni 2007